De op deze website getoonde informatie wordt door Schuiff met grote zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Schuiff verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Schuiff aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door Schuiff worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Schuiff uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Schuiff worden onderhouden wordt afgewezen.

© 2016 | Alle rechten voorbehouden.